Veb prodavnica domaćih proizvoda

Podrška ekonomskom osnaživanju žena sa sela – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 2018/2019