Šta je ruralni razvoj?

Savremena definicija pojma "ruralni razvoj" podrazumeva integralni i višesektorski i održivi razvoj ruralnog (negradskog) prostora. Integralni razvoj ruralnih područja bitan je zbog diverzifikacije ruralne ekonomije koja se u vreme savremenih strukturnih procesa i zbivanja suočava s brojnim problemima poput depopulacije, starenja stanovništva, fosilizacije pejzaža te generalno sve lošijim socio-ekonomskim pokazateljima koji čine ovaj prostor pasivnim i nepoželjnim za život. Diverzifikacija ruralne ekonomije ključna je iz razloga što čini preduslov demografske stabilizacije koja predstavlja osnovu za održivost svih komponenti razvoja.

Ruralni razvoj je proces unapređenja kvaliteta života i ekonomskog blagostanja ljudi koji žive u ruralnim područjima. Aktivnosti vezane za ruralni razvoj imaju za cilj socio-ekonomski razvoj ruralnih područja, uz direktno učešće ruralnog stanovništva kako bi se ispunile potrebe specifične za dato područje i dati socio-ekonomski i kulturološki okvir. Za razliku od urbanih područja, ruralna područja su međusobno izuzetno različita po pitanju prirodnog i kulturnog nasleđa – s toga je i potrebno razvijati lokalne, regionalne i nacionalne programe ruralnog razvoja koji su prilagođeni za dato područje.

Tradicionalno, ruralna područja se vezuju za korišćenje prirodnih resursa i ekonomske grane poljoprivrede i šumarstva. Ipak, u razvoju ruralnih područja u savremeno doba prepoznat je i značaj koji ima obrazovanje, razvijanje privredništva i razvoj infrastrukture.

U Evropi oko 90% kopnene površine čine ruralna područja u kojem živi skoro polovina stanovnika Evropske Unije. Ova područja se odlikuju bogatim i različitim prirodnim i kulturnim nasleđem. Ruralna područja proizvode najveći deo potrebe Evrope za hranom, drvnom građom i ostalim prirodnim resursima. Ruralna politika Evropske unije usmerena je na jačanje konkurentnosti u ruralnim područjima, održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštitu životne sredine, i poboljšanje kvaliteta života ljudi na selu kroz diverzifikaciju i podizanje kvaliteta ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Ruralna područja pokrivaju 70% teritorije Republike Srbije. U ruralnim područjima Srbije živi 44% ukupne populacije, od čega se 33% bavi poljoprivredom. Strateški ciljevi države u oblasti podrške ruralnim područjima i porodičnim gazdinstvima jesu poboljšanje efikasnosti poljoprivrednih gazdinstava, veće korišćenje savremene tehnike upravljanja, povećanje konkurentnosti  na tržištu i profitabilnosti, unapređenje poljoprivredne opreme, sistema navodnjavanja, energije, podizanje standarda kvaliteta proizvodnje, a naročito povećanje dodate vrednosti specifičnih proizvoda koji su karakteristični za određene delove teritorije.

Održivost je ključna komponenta razvojnog procesa radi nužnosti uravnoteženja razvoja društva, ekonomije i okoline koja vodi do postojanog i kontinuiranog razvoja, a bez opasnosti za ugrožavanje bilo kojeg elementa koji čini integralni dio razvojnog procesa. Krajnji cilj jasno je definisan razvojni put koji će dovesti do ekonomske, društvene i političke promene u svrhu poboljšanja kvaliteta života celokupne populacije ruralnog prostora.

Slabo razvijen ruralni prostor loših ekonomskih i društvenih karakteristika ne predstavlja problemsko područje samo sebi već i puno širem prostoru. Naime, u kontekstu države, niska razvijenost ruralnog prostora predstavlja opterećenje razvoju zemlje u celini što implicira da je razvoj problemskih (većinom ruralnih) područja imperativ svake države u kojoj značajan dio teritorija i stanovništva predstavljaju prostori spomenutih karakteristika.

Kako bi se preokrenuli trendovi slabljenja socio-ekonomskih pokazatelja potrebno je identifikovati i aktivirati lokalne aktere koji bi postali početni pokretači razvoja svog područja. Nadalje, važan je razvoj fleksibilnog malog preduzetništva kao pokretača inovativnosti te konstruktivnog lokalnog partnerstva različitih aktera iz više sektora delatnosti.

 

Prijavite se na newsletter

Prijavite se na newsletter

Budite u toku sa najnovijim informacijama i ponudama

Prijavite se na newsletter

Budite u toku sa najnovijim informacijama i ponudama