5. međunarodni kongres o ruralnom turizmu

5. međunarodni kongres o ruralnom turizmu - 5th International Rural Tourism Congress bit će održan od 27. do 30. aprila 2022. u Cavtatu.

Osim naučnoj i stručnoj javnosti, Kongres je namenjen i svim ostalim učesnicima u ruralnom turizmu koji će se kroz naučna izlaganja, ali i brojne okrugle stolove, radionice i prezentacije upoznati s najnovijim trendovima na području ruralnog turizma.

Organizatori Kongresa su:

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo”; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU); Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Veleučilište u Virovitici i Balkan Environmental Association

Kongres se, može pohvaliti sa 60-ak domaćih i inostranih partnera koji učestvuju u radu Programskog i Organizacionog odbora.

Naučni deo Kongresa podeljen je u sedam tematskih područja:

- Evropski ruralni prostor: juče, danas, sutra;
- Održivi razvoj u ruralnom turizmu;
- Krizno upravljanje i nove tehnologije u ruralnom turizmu;
- Umrežavanje i interesno udruživanje u ruralnom turizmu;
- Digitalni marketing, brendiranje i STEM u turizmu;
- Formalno i neformalno obrazovanje za ruralni turizam i Primeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora (studije slučaja, prezentacije, posteri).

 

Više o Kongresu saznajte klikom na link