IPARD javni poziv za nabavku traktora

Sedmi javni poziv za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – za investicije u nabavku novog traktora. Raspisan je i rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 17.februara 2022. godine do 22. aprila 2022. godine. Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 80 odsto, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, i da li se poljoprivredno gazdinstvo odnosno parcele gazdinstva nalaze u planinskom području. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, jaja, voća, povrća, grožđa i ostali usevi (određene vrste žitarica, uljarica i industrijskog bilja). Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća, grožđa i sektoru ostalih useva mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka, mesa i jaja od 5.000 do 1.000.000 evra. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa investicijom u nabavku novih traktora. Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od približno 11.5 miliona EUR, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. IPARD konsultanti naše konsultatske kuće uveliko vrše pripremu IPARD zahteva vezano za ovaj javni poziv. Podsetićemo da je došlo do izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i propisana je obavezna dokumentacija koju IPARD korisnik podnosi prilikom podnošenja Zahteva za odobravanje projekta za investicione mere u sklopu IPARD programa te će se bez razmatranja odbacivati Zahtevi za odobravanje projekta koji su nepotpuni.

Najvažnija izmena nastala odnosi se na mogućnost isplate avansa IPARD korisnicima u visini do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja, uz dostavljanje bankarske garancije koja odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

Imajući u vidu da se u 2022. godini, Vaskršnji praznici praznuju počev od 22. aprila (petak) zaključno sa 25. aprilom (ponedeljak), kao i da Uprava za agrarna plaćanja ne radi u dane ovih praznika, uključujući 22. april 2022. godine, obaveštavaju se sva zainteresovana lica da u skladu sa članom 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta po Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj: 320-01-07-1/2022-07 od 14.02.2022. godine ističe kad protekne prvi naredni radni dan odnosno zaključno sa utorkom, 26. aprilom 2022. godine.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  i  internet stranici Uprave za agrarna plaćanja