Projekat ZaŽene – povezane znanjem i iskustvom

„Revitalizacija ruralnih područja nije moguća bez uključivanja žena koje imaju želju, volju i odlučnost pokrenuti sopstven posao. Za svaku lokalnu zajednicu u Jugoistočnoj Evropi od vitalnog je značaja ohrabriti svaku inspirativnu i poslovnu inicijativu kroz kvalitetnu edukaciju, profesionalni mentoring, razmenu i primenu dobre prakse kao i pristup dostupnim finansijskih sredstvima."

Projekat ,,ZaŽene – povezane znanjem i iskustvom“ #RuralneEuropljanke koji sprovodi Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ u saradnji sa tri partnera iz Srbije (Re: Craftsklaster za revitalizaciju starih zanata u Srbiji iz Beograd, Inicijative za ruralni razvoj iz Topole i Akademijom ženskog preduzetništva iz Novog Sada), Hrvatske (GTF-Inicijativa za održivi rast), severne Makedonije (Association of Business Women – Здружение на бизнис жени) i Bosne i Hercegovine (Udruženje poslovnih žena u BiH) je zapravo projekat koji će tokom 12 meseci osnažiti 200 žena iz ruralnim područja, uključiti ih u pripremu strateških dokumenata ključnih za kreiranje odgovarajućih uslova za razvoj ruralnog preduzetništva, podstaknuti realizaciju njihovih poslovnih ideja jer tema razvoja sela je pitanje njegovog opstanka.

Ovim putem takođe skrećemo pažnju na ključni događaj ovog projekta, odnosno na 5. međunarodni kongres o ruralnom turizmu pod nazivom: „Ruralni turizam: kvalitet, održivost, uključenje”,koji će biti održan od 27. do 30. aprila 2022. u Cavtatu, u Hrvatskoj i koji je moguće pratiti i putem on line. Cilj kongresa je razmena i primera dobre prakse, primena novih tehnologija i komunikacija u ruralnom turizmu uz poštovanje autentične ponude pojedinačnih ruralnih preduzeća žena u našim državama.

Pozivamo vas da redovno pratite društvene mreže (FB, Instagram, LinkedIn) naših organizacija te iz prve ruke dobijajte prave informacije o projektu: Re: Craft Beograd, Inicijativa za ruralni razvoj Topola i Akademija ženskog preduzetništva Novi Sad.