Raspisan novi IPARD podsticaj za razvoj seoskog turizma

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je 10.juna 2020. da je objavljen prvi javni poziv za sredstva iz programa EU IPARD Mera 7, kojom je predviđena pomoć za razvoj seoskog turizma od 20 miliona evra.
IPARD Mera 7 ima za cilj podsticanje bavljenja nepoljoprivrednim aktivnostima na selu, a rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra.

U biltenu „IPARD na dlanu“ Ministarstva poljoprivrede navedeno je da je krajem maja usvojen Pravilnik o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, kojim su bliže utvrđeni korisnici, uslovi i dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Ugostitelji koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započnu bavljenje ovom delatnošću u ruralnim područjima Srbije, na ovaj način moći će da dobiju podršku u okviru IPARD Mere 7.

Korisnici ove meru mogu biti fizička lica, preduzetnici i mikro i mala privredna društva.

Za jedan projekat, koji može biti sačinjen od više različitih investicija, korisnici IPARD Mere 7 će iz IPARD fonda moći da povrate i do 65 odsto iznosa investicije i tako ostvare podršku između 5.000 i 300.000 evra po projektu.
nvesticije koje su prihvatljive odnose se na sve: od izgradnje i rekonstrukcije objekata za smeštaj do pejzažnog uređenja dvorišta, izgradnje terena za rekreaciju, prostora za degustaciju i prodaju hrane i pića, nabavku bicikala, izradu veb-sajta za prikaz turističke ponude, nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Korisnik sredstava IPARD-a ne mora da ima prebivalište u ruralnom području, već može da ima prebivalište na bilo kom delu teritorije Srbije, ali mesto investicije mora biti u ruralnom području.
Podnosilac zahteva ne mora, ali može, biti lice koje se već bavi pružanjem usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu i može da investira u bilo koji tip ugostiteljskog objekta za smeštaj, tako da nije obavezno imati seosko turističko domaćinstvo.

Ko može da se prijavi:
1) fizička lica registrovana kao poljoprivredni proizvođači u ruralnim područjima ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koja diverzifikuju svoje aktivnosti, bilo da su poljoprivredne ili nepoljoprivredne;
2) mikro i mala pravna lica, kao što je definisano u Zakonu o računovodstvu koja su osnovana ili rade u ruralnim područjima. Takođe, pravna lica, istog raspona, osnovana izvan ruralnih područja, su prihvatljiva za podršku ako se podržane investicije/aktivnosti nalaze u ruralnim područjima.
 
Opšti kriterijumi prihvatljivosti:
1) na kraju realizacije, investicija mora biti u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima i zahtevima
2) korisnik mora biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19) i Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19), na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate;**
3) podnosilac zahteva* mora da dokaže ekonomsku održivost preduzeća kroz biznis plan na kraju investicionog perioda  Biznis plan treba da bude usklađen sa obrascem koji će pripremiti IPARD Agencija.;
4) podnosilac zahteva mora da dokaže da u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta, odnosno zahteva za odobravanje isplate nema neizmirenih poreza ili obaveza za socijalno osiguranje prema državi. Podnosilac dostavlja potpisanu izjavu da ne postoji prijava za istu investiciju iz drugog javnog fonda ili šeme za subvencionisanje;*
5) korisnik je obavezan da, pet godina nakon konačne isplate od strane IPARD Agencije, namenski koristi investiciju bez izmena, koje značajno utiču na njenu prirodu ili na uslove sprovođenja iste ili na davanje neopravdane prednosti preduzeću ili javnom organu i/ili rezultiraju promenom prirode vlasništva nad komponentom infrastrukture ili prekidom ili izmeštanjem jedne proizvodne aktivnosti koja je kofinansirana.
(*Službeni glasnik RS, broj 20/2019 **Službeni glasnik RS, broj 55/2019)
 
Specifični kriterijumi prihvatljivosti*
Maksimalan kapacitet u broju ležajeva, u svim registrovanim objektima za smeštaj, ograničen je do 30 individualnih ležajeva po korisniku.* (*Službeni glasnik RS, broj 55/2019)
 
Prihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi će biti prihvatljivi:
1) izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;
2) kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaj za osobe sa invaliditetom i decu;
3) kupovina novih mašina, mehanizacije** i opreme za održavanje turističkog mesta i pejzaža, za turističke i gastronomske svrhe, uključujući i IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;
4) investicije u spoljašnje i unutrašnje prostore kao što su igrališta i odgovarajuća oprema;
5) opšti troškovi, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do 12% od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova prihvatljivi do 5%, ali ne više od 2.000 evra;
6) investicija u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i opremanje)* **, mora biti deo projekta za turizam.*
(*Službeni glasnik RS, broj 20/2019 **Službeni glasnik RS, broj 55/2019)
 
Prihvatljive aktivnosti
Investicija u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za skladištenje, prodaju, rekreaciju, držanje životinja, igranje, turističke kampove, poboljšanje spoljašnjih prostora (za jahanje, ribolov na površinskim vodama, biciklizam, tematske rute, staze za jahanje) i druge objekte/mehanizaciju, mašine i opremu u svrhu turizma/ugostiteljstva, itd.*
 
Bespovratna sredstva IPARD podsticaja
Udeo javne podrške u prihvatljivim troškovima investicije iznosi do 65%.
Korisnici mogu da prijave više od jednog projekta tokom trajanja IPARD programa. Ako je IPARD projekat u okviru iste mere, vremenski naredni projekat mogu da prijave nakon isplate IPARD podsticaja od prethodnog projekta.